ОПТ

Екатерина Копанова, Юлия Такшина, Алла Юганова